Info til grundejer i GF Kildestrædet – Oktober 2022

Kære alle

Så er efteråret godt i gang, og der er knapt 2 måneder til jul.

Hermed lidt opsamling/info efter bestyrelsesmødet d. 25/10.

Samtykke-erklæringer og info til alle

Bestyrelsen har besluttet, at de 4 grundejere, som ikke har givet samtykke til, at vi kan sende info til dem på mail, kun får den information vi er forpligtiget til at give til samtlige grundejere, så som indkaldelse til generalforsamlinger, referat fra generalforsamlinger og evt. anden info vi skønner skal ud til alle grundejere. Det betyder at dem som vælger ”analog” post i postkassen vil gå glip at diverse info, om eksempelvis afholdelse af sociale arrangementer, havedage mv.

Banko

Da kaffe/kage hygge i september, blev en succes har bestyrelsen fået lyst til flere sociale arrangementer for os grundejere i Kildestrædet. Det næste bliver, at dem der har lyst skal sætte kryds i kalenderen onsdag d. 30. november, da vi her har planlagt banko. Der kommer nærmere ud med tid, sted og tilmelding, men det bliver i Kulturhuset kl. 18.30.

Kaffe/kage hygge forventer vi at gentage til foråret.

Kirsebærtræ på græshøjen

Kirsebærtræet er blevet for stort, og vil blive beskåret i slutningen af november, eller starten af december. Det bliver nødvendigt at sætte et stillads op, og afspærre  p-pladserne for enden af højen. Der vil blive sat skilte op i god tid, i forhold til hvilken periode man ikke kan benytte p-pladserne.

Nyt grøntpleje firma

Vi har indgået en ny aftale om pasning af vores område med firmaet Kirkegaard. Aftalen starter d. 1/1-2023, men det bliver dem der sørger for beskæringen af Kirsebærtræet på højen i slutningen af i år.

Vintertjeneste

Snerydning og saltning af stier har vi fortsat en aftale med HedeDanmark om.

Varmepumper

Der har været nogle forespørgsler og noget diskussion i facebookgruppen ”Kildestrædet” og i bestyrelsen, er vi blevet spurgt ind til vores holdning til varmepumper. Vi ved det er fristende med de gaspriser der er i øjeblikket, men vi kan på ingen måde anbefale at man i vores bebyggelse anskaffer sig en varmepumpe. Vi er bekendt med, at det kan være meget svært at finde en varmepumpe, som overholder støjkravene i så tæt bebyggelse som vores. Og hvis man alligevel anskaffer sig en varmepumpe, må den ikke placeres for enden af rækkerne og ej heller sættes så den er synlig på muren, i lighed med at der ikke må sættes synlige antenner eller paraboler op.

Havedag

Årets sidste havedag bliver søndag d. 13. november efter samme model som de tidligere. Mødetid 9.30 ved containeren til uddeling af opgaver, og dagen slutter kl. 13 med fællesspisning af pizzaer. Opgaverne vil være: lugning, sammenfejning og opsamling af blade, renovering af gadelamper og evt. fjernelse af jord, hvor gammelt træværk er taget ned ved den nedlagte legeplads.

De to næste overskrifter, ”Lugning/hækklipning mv. – den enkelte grundejers ansvar” og ”Plankeværk” er en gentagelse af skrivet fra august, da bestyrelsen gerne vil henstille til at vi fælles holder vores område så pænt som muligt, og at vi har bemærket at nogle gangarealer ”skrumper” betragteligt, da beplantingen ikke bliver holdt nede. Det er vigtigt at beplantningen bliver holdt væk fra gangarealerne både af hensyn til dem der benytter disse, samt af hensyn til, at HedeDanmark kan komme til at salte og fjerne sne til vinter.

Lugning/hækklipning mv. – den enkelte grundejernes ansvar

I bestyrelsen prøver vi at holde udgifter til grøntpleje nede og derfor har vi besluttet, at ud over at alle skal passe bed eller beplantning som ligger ud for det enkelte hus, ca. 50 – 70 cm fra husmur så skal de huse, som har en hæk ud for deres hus, sørge for lugning under hækken på den side der vender ind mod huset. Den anden side af hækken sørger vi for bliver luget på havedage eller af firma.

De husnr., som skal være opmærksom på lugning under hæk er:

Husnr. 2, 4, 6, 8 og 10, både på forsiden og gårdsiden af huset. Husnr. 12, 14 og 16, på bagsiden af husene skal der friholdes for pur hæk på gangarealet, selve ”indklipningen”varetages af grundejerforeningen. Bed i pur hæk vedligeholdes af grundejer.

Husnr. 34, 36, 38, 40, 42, 54, 56, 58, 60, 84, 86, 88, 90, (108 + 110), 112, 114, 116, 118, 120, 122 og 124 på forsiden af huset.

Husnr. 130, 132 og 134 på bagsiden af huset.

Alle med enderækkehuse skal klippe hæk / beplantning og luge bede i gavlen. De ”grønne kasser”, selve træværket, vedligeholdes af grundejerforeningen, beplantningen i kasserne vedligeholdes af grundejer. De enderækkehuse der har et større beplantet område skal som udgangspunkt kun passe det der svare til 50 – 70 cm fra husmuren/rækværket, den øvrig pasning henlægges til ”grøntpleje” firma eller havedag.

Plankeværk

Der er flere grundejere, hvis plankeværk trænger til træbeskyttelse. I infofolderen på hjemmesiden kan man se oplysning om farvekode mv. på grøn umbra, for vi har erfaret at der kan være flere varianter af grøn umbra.

Generalforsamling 2023

Og så minder vi lige om at generalforsamlingen er planlagt til onsdag d. 22. marts 2023 kl. 19 – 21.30.

Mange hilsner

GF Kildestrædets bestyrelse

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar