Havedag i Kildestrædet

Havedag i Kildestrædets grundejerforening handler om at beboerne mødes og hjælper hinanden med vedligeholdelsesopgaver på fællesarealerne for at spare penge i foreningen og samtidig lærer man også hinanden bedre at kende.

Arbejdet er frivilligt, dog belønnes deltagere med et gavekort til Superbrugsen, som en tak for hjælpen.

Der er typisk to store arbejdsdage om året i maj og september og indkaldelse til dette vil ske 14 dage før ved udsendelse af mail og annoncering på foreningens hjemmeside.

Ved siden af dette kan der blive indkaldt til andre dage eller aftener ved akutte behov.