Affaldshåndtering

Husholdningsaffald

Vores sorte skraldespande er todelte. Det smalle rum er til bio-affald og må
kun benyttes til organisk affald i de grønne bio-poser.
Det brede rum er til restaffald. Dvs. det affald, der ikke kan bortsorteres på
anden vis.
Hvis du er ved at løbe tør for de grønne poser til bioaffald, så skal du bare
binde en pose på håndtaget på din skraldespand, så lægger
skraldemændene nye poser til dig.
Nye beboere kan henvende sig til Vestforbrænding og få udleveret en
startpakke, som består af grøn biospand, bioposer, vejledning og
klistermærker.
Ønsker nuværende beboere at købe en biospand, kan en sådan købes via
internettet (findes frem vha. søgemaskine; Google m.fl.)

Pap, glas, plastik, metal og papir

Kan afleveres i de dertil indrettede containere på containerpladsen, der ligger til venstre lidt efter indkørslen til Kildestrædet

Containere til affaldsfraktionerne: Pap, glas, plastik, metal og papir

BEMÆRK: Der må ikke stilles affald ved siden af containerne. Er
containerne fyldte, skal man tage sit affald med retur og afvente tømning.

Storskrald

Ved indkørslen til Kildestrædet findes storskraldsplads for Kildestrædets beboere. Adgang sker ved brug af kode som udleveres ved indflytning. Har man ikke koden, da kan man få den udleveret ved at kontakte bestyrelsen. Koden må IKKE overdrages til folk, der ikke er bosiddende i Kildestrædet. Klik her for vejledning til låsen

Storskraldspladsen – Kun adgang for beboere i Kildestrædet

På pladsen kan man aflevere affald indenfor nedenstående kategorier, og KUN nedenstående kategorier. Andre typer af affald skal man selv aflevere på kommunens genbrugsplads https://ballerup.dk/borger/affald/genbrugsstation

Affald – Som måttes sættes på storskraldsplads:

 • Møbler – f.eks sofaer og springmadrasser
 • Stort jern og metal – Det metal som ikke kan være i den almindelige metalbeholder – f.eks. cykler (Bemærk at cykler skal være mærket specifikt med storskrald-skilt eller tages de ikke med).
 • Elektronik – f.eks. TV og computere.
 • Hårde hvidevarer – f.eks. køleskabe.
 • Stort brændbart – f.eks. gulvtæpper, flamingo og lignende som ikke kan være i restaffaldsbeholderen.
 • Spejle (mindre og defekte spejle skal stilles i klar plastsæk).
 • Blød PVC – f.eks. regntøj, gummistøvler eller haveslanger (Skal stilles i klar plastsæk).

Affald, der IKKE må sættes på storskraldsplads:

 • Pap, glas, plastik, metal og papir, som skal i de almindelige containere, der står på fællesaffaldsområdet.
 • Husholdningsaffald, som skal i egen sort affaldscontainer.
 • Farligt affald: Der hører en rød plastikkasse(miljøboks) med til dit hus og denne skal anvendes til afleveringen af farligt affald: olieaffald, mailing- og lakrester, opløsningsmidler, batterier mm. Hvis du mangler en miljøboks, da kan der rettes henvendelse til Vestforbrænding på telefonnr.: 70 25 70 60
 • Keramik og porcelæn i mindre størrelse kan kommes i den røde miljøboks. Større stykker af dette skal afleveres på genbrugsstationen.
 • Genbrugstøj, sko, bøger, keramik og porcelæn kan afleveres i Folkekirkens Nødhjælps butik beliggende i Skovlunde Center Syd.

Affald, der skal direkte på genbrugsstationen:

 • Byggeaffald
 • Sanitet – f.eks. toiletter og håndvaske
 • Lysstofrør
 • Radiatorer
 • Gasflasker
 • Vinduer og rudeglas

Mangler du yderligere information, da findes kommunens vejledning omkring storskrald her:

https://ballerup.dk/storskrald