Arrangementer i 2024

Havedage:

Søndag d. 26. maj, lørdag d. 8. juni, lørdag d. 31. august, søndag d. 6. oktober

Havedagene afholdes efter det sædvanlige koncept: Mødetid 9.30 ved containeren, afslutning med frokost (pizza) som Grundejerforeningen er vært ved. Husstande der deltager får et gavekort på 300 kr. til SuperBrugsen.

Julebanko:

Tirsdag d. 26. november kl. 19 i kulturhuset

Generalforsamling 2025

Torsdag d. 20. marts.

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Generalforsamling 2024

Se referatet fra generalforsamlingen her

Indbydelse til generalforsamling 2024

Bestyrelsen har udsendt indbydelser til årets generalforsamling.

Nedenfor findes links til indbydelsen og til en fuldmagt, som kan gives til en anden grundejer, hvis man selv er forhindret i at møde op.

Begge dokumenter er tilgængelige i både Word format og som PDF.

Indbydelse (Word) Indbydelse (PDF)

Fuldmagt (Word) Fuldmagt (PDF)

Udgivet i Generalforsamling | Skriv en kommentar

Parkering i forbindelse med hækkeklipning – Uge 26

Fra mandag uge 26 (26. juni) starter vores grøntplejefirma hækkeklipning på vores område.

I denne forbindelse skal man ved parkering ud for en hæk holde ca. 1 m væk, dog så man stadigvæk kan passere bagom, således at firmaet har mulighed for at klippe hækken.

Information om dette er også sendt ud med informationsmail fra bestyrelsen, og der vil ydermere blive sat sedler med information i bilernes forruder i løbet af denne uge.

På vegne af bestyrelsen

Webmaster

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Anbefalinger af håndværkere fra grundejer til grundejer i Kildestrædet GF

Udgivet i Anbefaling af håndværker | Skriv en kommentar

Info fra bestyrelsen – Juni 2023

Kære alle

Bestyrelsen holdt møde i går og derfor får I her lidt info.

Parkering

I uge 26 fortsætter vores grøntpleje firma hækklipningen og kommer til hække hvor der er parkeret biler op til. Derfor i uge 26 parker din bil ca. 1 m fra hæk, men så der stadig kan komme kørende trafik forbi på Kildestrædet. Udover denne avisering vil der også komme sedler i vinduesviskeren på bilerne i denne uge, da vi ved at der også holder biler på parkeringspladsen som ikke høre til i Kildestrædet.

Havedage

Der er planlagt to yderligere havedage i år, så sæt kryds i kalenderen ved lørdag d. 29. juli og søndag d. 27. august. På havedagen i august vil de primære opgaver være maling og rensning af kloakker (regnvandsbrønde). Konceptet for havedagene er helt som vanligt. Mødetid 9.30 ved containeren og fællesspisning (pizza) på legepladsen kl. 13. Samt gavekort til Brugsen på 300 kr. for deltagelse.

Vi håber at se så mange som muligt, da vi virkelig har brug for hænder til at løse opgaver så vi kan holde Kildestrædet pænt til alles glæde.

“Havepatrulje”

Om ikke så længe vil der være nogle fra bestyrelsen, som tager en tur rundt og ser, hvordan det står til med det, vi alle som grundejere selv skal stå for at holde pænt. Bede ud for ens hus 50 – 70 cm, dem som har de store trækasser skal sørger for at beplantningen heri passes samt de huse om har et fortorv, hvor der grænser hæk op til skal sørge for at der luges under hækken. Alle de større hække i foreningen klippes af vores grøntpleje firma Kirkegaard.

Så med dette skriv så har alle mulighed for at få gjort pænt om sin matrikel inden vi banker på døren hos dem, hvor vi mener der er mangler.

Gener fra Skovpubbens gæster

i har fået en henvendelse, fra nogle grundejer over gener i form af larm, glasskår, henkastning af diverse effekter mv. fra gæster på Skovpubben eller måske nærmere fra dem som lejer kælderlokalerne. Ønsket er at vi, som bestyrelse går i dialog med ejeren af Skovpubben om, hvad der kan gøres for at afhjælpe disse gener og den opgave har bestyrelsen taget på sig. Alle må dog nok væbne sig med tålmodighed, da udfordringen nok ikke lige løses med det samme.

Ellers vil vi i bestyrelsen gerne ønske alle en rigtig god sommer.

På bestyrelsens vegne

Mette Borgaard Bang

formand GF/Kildestrædet

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Information fra bestyrelsen – april 2023

Kære alle

Bestyrelsen holdt møde i går, og på den baggrund er der lidt informationer. 

Først nogle datoer der allerede nu, med fordel kan noteres i kalenderen:

Kaffe/Kage hygge på legepladsen:

Søndag d. 14. maj kl. 14 (denne har tidligere været meldt ud)

Lørdag d. 2. september kl. 14

Havedage:

Søndag d. 4. juni kl. 9.30

Søndag d. 27. august kl. 9.30 (denne dag tænkes at der primært skal males træværk)

Julebanko: Torsdag d. 30. november i Kulturhuset – der komme yderligere info når vi nærmer os

Generalforsamling 2024, er foreløbig planlagt til tirsdag d. 19. marts 2024

Det var det hyggelige.

Skrald – affaldssortering: Overordnet går det rimeligt, men, hvis man ikke kan finde et sted at komme af med sit “storskrald” altså en plads der er mærket til lige præcis det du kommer med, så skal du tage det med igen, da det så IKKE er omfattet af storskraldsordningen, men noget hver enkelt grundejer selv skal skaffe sig af med.

Ej heller er det tilladt at sætte eks. en håndvask (af porcelæn) med påmonteret blandingsbatteri (af metal), der SKAL man afmontere blandingsbatteriet og kassere det i metal, og hvis porcelænsvasken kan gå i den container der er beregnet til porcelæn er det ok at komme den heri, ellers SKAL man selv bortskaffe den på kommunens genbrugsplads.

Ej heller skal der sættes indkøbskurve, de skal afleveres i den forretning de tilhører.

Alle bedes tænke på at det der ikke bliver hentet er der nogen der skal rydde op i, hvilket ikke er rimeligt. 

Træterrasser og rotter: I bestyrelsen har vi bemærket at der efterhånden er flere der har fået lavet nogle flotte træterrasser, vi kan dog ikke anbefale træterrasser. Dem der allerede har en træterrasse, bør få set efter om der kan komme rotter ind under, og hvis der kan få sørget for at lukke af, ellers så finder rotterne hurtigt ud af at de kan være i fred og yngle der.

Hvis man observere rotter har man PLIGT til at melde det til kommunen.

Vendepladsen for enden af Kildestrædet: Er kommunens og er en vendeplads og IKKE en parkeringsplads. Der må kun parkeres i de afmærkede båse. Vendepladsen skal holdes fri, da vejen gennem Kildestrædet videre ad. Gl. Skovlundevej også fungerer som brandvej, samt at udrykningskøretøjer, større biler og lastbiler skal have mulighed for at vende. Desuden er det svært for dem der parkerer på de opmærkede pladser at komme ud, hvis der holder parkerede biler på vendepladsen, så tænk på dine naboer.

Vi er klar over at der måske holder nogle som ikke bor i Kildestrædet og som derfor ikke ser dette skriv. Det prøver vi på at løse ved at et af bestyrelsesmedlemmerne der bor tæt på vendepladsen udarbejder en seddel med info som kan sættes i vinduesviskeren. Nu må vi se om dette i første omgang afhjælper udfordringen med parkerede biler på vendepladsen.

Mvh

På bestyrelsens vegne

Mette Borgaard Bang

formand GF/Kildestrædet

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Dokumenter – Generalforsamling 2023

Der er desværre nogle, der har problemer med at åbne nogle af dokumenterne, der er sendt ud med mail fra bestyrelsen. Derfor publiceres disse her i PDF format, som burde kunne åbnes på alle platforme, hvor man har installeret en PDF-reader.

Dagsorden for generalforsamling 2023 – 22.03.2023

Regnskab 22 + budget 23

Bilag 2 til GF – Parkeringskontrol

Samarbejdsaftale CoPark eksempel

Fuldmagt til GF – 2023

Med venlig hilsen

Webmaster

Udgivet i Generalforsamling | Skriv en kommentar

Indkaldelse til generalforsamling 2023

Så har bestyrelsen udsendt indkaldelse til generalforsamling 2023. Desværre har nogle problemer med at åbne den vedhæftede fil i udsendte mail, hvorfor den kan downloades her i pdf-format, som burde kunne læses på alle platforme:

Indkaldelse generalforsamling 2023 – 22.03.2023

Mvh.

Webmaster

 

Udgivet i Generalforsamling | Skriv en kommentar

Info til grundejer i GF Kildestrædet – Oktober 2022

Kære alle

Så er efteråret godt i gang, og der er knapt 2 måneder til jul.

Hermed lidt opsamling/info efter bestyrelsesmødet d. 25/10.

Samtykke-erklæringer og info til alle

Bestyrelsen har besluttet, at de 4 grundejere, som ikke har givet samtykke til, at vi kan sende info til dem på mail, kun får den information vi er forpligtiget til at give til samtlige grundejere, så som indkaldelse til generalforsamlinger, referat fra generalforsamlinger og evt. anden info vi skønner skal ud til alle grundejere. Det betyder at dem som vælger ”analog” post i postkassen vil gå glip at diverse info, om eksempelvis afholdelse af sociale arrangementer, havedage mv.

Banko

Da kaffe/kage hygge i september, blev en succes har bestyrelsen fået lyst til flere sociale arrangementer for os grundejere i Kildestrædet. Det næste bliver, at dem der har lyst skal sætte kryds i kalenderen onsdag d. 30. november, da vi her har planlagt banko. Der kommer nærmere ud med tid, sted og tilmelding, men det bliver i Kulturhuset kl. 18.30.

Kaffe/kage hygge forventer vi at gentage til foråret.

Kirsebærtræ på græshøjen

Kirsebærtræet er blevet for stort, og vil blive beskåret i slutningen af november, eller starten af december. Det bliver nødvendigt at sætte et stillads op, og afspærre  p-pladserne for enden af højen. Der vil blive sat skilte op i god tid, i forhold til hvilken periode man ikke kan benytte p-pladserne.

Nyt grøntpleje firma

Vi har indgået en ny aftale om pasning af vores område med firmaet Kirkegaard. Aftalen starter d. 1/1-2023, men det bliver dem der sørger for beskæringen af Kirsebærtræet på højen i slutningen af i år.

Vintertjeneste

Snerydning og saltning af stier har vi fortsat en aftale med HedeDanmark om.

Varmepumper

Der har været nogle forespørgsler og noget diskussion i facebookgruppen ”Kildestrædet” og i bestyrelsen, er vi blevet spurgt ind til vores holdning til varmepumper. Vi ved det er fristende med de gaspriser der er i øjeblikket, men vi kan på ingen måde anbefale at man i vores bebyggelse anskaffer sig en varmepumpe. Vi er bekendt med, at det kan være meget svært at finde en varmepumpe, som overholder støjkravene i så tæt bebyggelse som vores. Og hvis man alligevel anskaffer sig en varmepumpe, må den ikke placeres for enden af rækkerne og ej heller sættes så den er synlig på muren, i lighed med at der ikke må sættes synlige antenner eller paraboler op.

Havedag

Årets sidste havedag bliver søndag d. 13. november efter samme model som de tidligere. Mødetid 9.30 ved containeren til uddeling af opgaver, og dagen slutter kl. 13 med fællesspisning af pizzaer. Opgaverne vil være: lugning, sammenfejning og opsamling af blade, renovering af gadelamper og evt. fjernelse af jord, hvor gammelt træværk er taget ned ved den nedlagte legeplads.

De to næste overskrifter, ”Lugning/hækklipning mv. – den enkelte grundejers ansvar” og ”Plankeværk” er en gentagelse af skrivet fra august, da bestyrelsen gerne vil henstille til at vi fælles holder vores område så pænt som muligt, og at vi har bemærket at nogle gangarealer ”skrumper” betragteligt, da beplantingen ikke bliver holdt nede. Det er vigtigt at beplantningen bliver holdt væk fra gangarealerne både af hensyn til dem der benytter disse, samt af hensyn til, at HedeDanmark kan komme til at salte og fjerne sne til vinter.

Lugning/hækklipning mv. – den enkelte grundejernes ansvar

I bestyrelsen prøver vi at holde udgifter til grøntpleje nede og derfor har vi besluttet, at ud over at alle skal passe bed eller beplantning som ligger ud for det enkelte hus, ca. 50 – 70 cm fra husmur så skal de huse, som har en hæk ud for deres hus, sørge for lugning under hækken på den side der vender ind mod huset. Den anden side af hækken sørger vi for bliver luget på havedage eller af firma.

De husnr., som skal være opmærksom på lugning under hæk er:

Husnr. 2, 4, 6, 8 og 10, både på forsiden og gårdsiden af huset. Husnr. 12, 14 og 16, på bagsiden af husene skal der friholdes for pur hæk på gangarealet, selve ”indklipningen”varetages af grundejerforeningen. Bed i pur hæk vedligeholdes af grundejer.

Husnr. 34, 36, 38, 40, 42, 54, 56, 58, 60, 84, 86, 88, 90, (108 + 110), 112, 114, 116, 118, 120, 122 og 124 på forsiden af huset.

Husnr. 130, 132 og 134 på bagsiden af huset.

Alle med enderækkehuse skal klippe hæk / beplantning og luge bede i gavlen. De ”grønne kasser”, selve træværket, vedligeholdes af grundejerforeningen, beplantningen i kasserne vedligeholdes af grundejer. De enderækkehuse der har et større beplantet område skal som udgangspunkt kun passe det der svare til 50 – 70 cm fra husmuren/rækværket, den øvrig pasning henlægges til ”grøntpleje” firma eller havedag.

Plankeværk

Der er flere grundejere, hvis plankeværk trænger til træbeskyttelse. I infofolderen på hjemmesiden kan man se oplysning om farvekode mv. på grøn umbra, for vi har erfaret at der kan være flere varianter af grøn umbra.

Generalforsamling 2023

Og så minder vi lige om at generalforsamlingen er planlagt til onsdag d. 22. marts 2023 kl. 19 – 21.30.

Mange hilsner

GF Kildestrædets bestyrelse

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Video – Infomøde om udrulningen af fjernvarme

Ballerup Kommune har lagt en video ud med info mødet den 4. oktober omkring udrulningen af fjernvarme i kommunen.

Klik på billede for at komme til videoen på kommunens hjemmeside

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar