Udlån af materiel

Foreningen er i besiddelse af forskelligt materiel (haveredskaber, trillebør mm.) som medlemmer kan låne fra foreningens store grønne fællescontainer, der står på parkeringspladsen ved indkørslen til Kildestrædet.

Nedenstående er en liste over, hvad man overordnet kan låne:

  • Diverse haveredskaber (Ukrudtsredskaber, hækkeklipper, hækkesakse, grensakse, buskrydder, koste, skovle, spader, river og andet)
  • Trillebører
  • Stiger
  • Sækkevogne
  • Vandslanger
  • Generator
  • Diverse forlængerledninger/kabeltromme
  • Kloak/brøndriste renser

Hvis man ønsker at låne materiel fra foreningen, da bedes man kontakte bestyrelsen (kildestraedet@gmail.com) for udlevering af nøgle.

Konstateres fejl og mangler eller andet i forbindelse med udlån, da bedes man give besked til bestyrelsen.